Zostaw nam swoje CV

Aby móc przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w CV i innych ewentualnych dokumentach rekrutacyjnych oraz dodać Twoje dokumenty aplikacyjne do naszej bazy, niezbędne jest wyrażenie przez Ciebie odpowiedniej zgody zgodnie z rozporządzeniem RODO.


Przeczytaj tekst poniżej i zaznacz odpowiednie zgody:

Wybierz...

Spełniając obowiązek nałożony treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwanego w skrócie RODO, przedstawiamy poniżej informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.

  1. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest udzielona przez Ciebie zgoda (art. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), spoczywający na nas obowiązek prawny (art. art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub nasz prawnie uzasadniony interes (art. art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  2. Podanie Twoich danych osobowych w każdym przypadku jest dobrowolne. Twoja zgoda jest jednak konieczna, abyśmy mogli dane przetwarzać i gromadzić. Brak wyrażenia zgody skutkuje więc niemożnością zapoznania się z Twoją kandydaturą i przekazania informacji o niej Twojemu potencjalnemu pracodawcy.
  3. Administratorem danych osobowych jest Personia Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (kod pocztowy 81–572) przy ul. Lipowej nr 16B/6, NIP 5862341807, REGON 382580441. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych z administratorem kontaktować się można za pośrednictwem poczty e-mail na adres: rodo@personia.pl.
  4. Dane osobowe wykorzystywane będą przez nas w celu procesowania Twojej kandydatury w prowadzonym przez nas procesie rekrutacyjnym, a także w celach dowodowych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów – podstawą przetwarzania dany jest w tym wypadku Twoja zgoda oraz nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f RODO).
  5. Do Twoich danych osobowych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), których działalność jest niezbędna do prawidłowego świadczenia przez nas usług np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, dostawcy płatności elektronicznej; podmioty te są zobowiązane do stosowania takich samych, jak nasze, zasad zabezpieczenia i ochrony Twoich danych osobowych.
  6. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  7. Twoje dane osobowe przetwarzamy dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji oraz umieszczenia mojej aplikacji rekrutacyjnej w bazie danych przez okres 24 miesięcy od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 36 miesięcy od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego.
  8. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Skontaktuj się z nami:

Personia

Personia Sp. z o.o.

NIP: 5862341807

REGON: 382580441

IconIconIcon

ul. Lipowa 16B/6, 81-572 Gdynia

Znajdziesz nas tutaj:

Icon Icon Icon

Copyright ©️2023 Personia Sp. z o.o.

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności