RODO

Aby móc przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w CV i innych ewentualnych dokumentach rekrutacyjnych oraz informacje o Tobie pozyskane w toku procesu rekrutacji niezbędne jest wyrażenie przez Ciebie odpowiednich zgód zgodnych z RODO. Przeczytaj tekst poniżej i zaznacz odpowiednie zgody:

Wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak zgody w punkcie 1 i 3 są niezbędne do tego, abyś mógł uczestniczyć w procesie rekrutacji, który prowadzimy. Brak Twojej zgody uniemożliwi nam zapoznanie się z Twoją kandydaturą i przekazanie informacji o niej Twojemu potencjalnemu pracodawcy.1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Martę Woźny – Tomczak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Marta Woźny – Tomczak PERSONIA z siedzibą w Gdyni.


2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji oraz umieszczenia mojej aplikacji rekrutacyjnej w bazie danych prowadzonej przez Martę Woźny – Tomczak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Marta Woźny – Tomczak PERSONIA z siedzibą w Gdyni.


3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych pozyskanych w toku prowadzonych rozmów kwalifikacyjnych, testów i badań moich predyspozycji zawodowych dla potrzeb obecnego i przyszłych procesów rekrutacji oraz umieszczenia mojej aplikacji rekrutacyjnej w bazie danych prowadzonej przez Martę Woźny – Tomczak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Marta Woźny – Tomczak PERSONIA z siedzibą w Gdyni, a także przekazania zebranych informacji potencjalnym pracodawcom.


Copyright ©2017 Personia Marta Woźny-Tomczak | Polityka Prywatności