fbpx

RODO / Szkolenia

Aby móc przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu na szkolenie/wydarzenie i innych ewentualnych dokumentach związanych z organizacją szkoleń / wydarzeń oraz aby móc przetwarzać informacje o Tobie pozyskane w toku procesu szkoleniowo-doradczego niezbędne jest wyrażenie przez Ciebie odpowiednich zgód zgodnych z RODO. Przeczytaj tekst poniżej i zaznacz odpowiednie zgody:

Wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak zgoda w punkcie 1 jest niezbędna do tego, abyś mógł uczestniczyć w szkoleniach i wydarzeniach, który prowadzimy. Brak Twojej zgody uniemożliwi nam rejestrację Twojej osoby na wydarzenie, a tym samym uniemożliwi Ci uczestnictwo. W punkcie 2 prosimy o wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera, który zawiera wiele cennych, bezpłatnych informacji i zaproszeń na darmowe wydarzenia/ szkolenia organizowane przez naszą firmę, zaś punkt 3 odnosi się do zgody na wykonywanie zdjęć.Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych osobowych i informacją o administratorze danych osobowych dostępnymi w dokumencie "Zasady przetwarzania danych osobowych"(dostępnymi również na stronie: https://www.personia.pl/polityka-prywatności/) i zrozumiałem ich treść, a także treść przysługujących mi praw w związku z przetwarzaniem danych.


1. Zrozumiałam/em, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, jest jednak niezbędne w celu rejestracji uczestnictwa w wydarzeniach i może być w każdym czasie odwołane. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Personia Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni na potrzeby rejestracji mojego uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Personia Sp. z o.o. i weryfikacji listy obecności, a także wystawienia imiennych certyfikatów dla uczestników i kontaktu po szkoleniu w celu oceny satysfakcji uczestnika.


2. Zrozumiałam/em, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu subskrypcji do newslettera jest dobrowolne i może być w każdym czasie odwołane. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Personia Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni w celu subskrypcji do newslettera i kierowania do mnie informacji marketingowych i handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej.


3. Wyrażam nieograniczoną czasowo ani terytorialnie, zgodę na używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku przez firmę Personia Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (w skrócie: PERSONIA) w celach promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością uprawnionego, w tym jego ofertą handlową. Zgoda dotyczy wszelkich zdjęć oraz materiałów video z moim udziałem wykonywanych przez lub na zlecenie PERSONIA w ramach szkoleń i eventów promocyjnych. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, względem PERSONIA, z tytułu wykorzystywania zdjęć i innych form publikacji z moim wizerunkiem. Wizerunek może być również użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania, kompozycji bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.


Copyright ©️2022 Personia Sp. z o.o.