Assessment & Development Centre

Assessment Centre to zaawansowane narzędzia do oceny kompetencji i potencjału kandydatów do pracy oraz pracowników. Pozwalają na zweryfikowanie umiejętności oraz cech kandydatów, niezbędnych do pracy na danym stanowisku.Dzięki tej metodzie dowiesz się,  jak zrekrutować dobrego pracownika.

  • Obiektywna i najbardziej trafna metoda selekcji, pozwala ujrzeć kandydata w realizacji zadań adekwatnych do wykonywanych na stanowisku, o jakie się ubiega, dzięki czemu rekrutacja pracowników zyskuje szybszy bieg,
  • Procedura opiera się o specjalnie przygotowane zadania symulacyjne (indywidualne oraz zespołowe) oraz zobiektywizowane formularze oceny kompetencji.
  • Oceny dokonują specjalnie przeszkoleni asesorzy.

Development Centre to metoda oparta na tych samych założeniach, jednak mająca na celu diagnozę kompetencji oraz potencjału pod kątem ich rozwoju.

  • Zobiektywizowana ocena potencjału zespołu, którą prowadzi firma rekrutacyjna,
  • Informacja zwrotna dla menedżerów i specjalistów, która umożliwia zaplanowanie programów rozwoju kompetencji, dzięki którym zostanie podniesiona skuteczność działań strategicznych i operacyjnych firmy, a w efekcie powiększenie zysków i umocnienie pozycji na rynku.

Standardy:

  • Zestaw zadań symulacyjnych przygotowywany jest zawsze w oparciu o analizę stanowiska pracy i kluczowych wymagań kompetencyjnych,
  • Zadania symulacyjne są ściśle związane z obowiązkami na określonym stanowisku pracy,
  • Ocena kompetencji dokonywana jest wielokrotnie, w oparciu o wystandaryzowane formularze przez co najmniej 2 niezależnych, specjalnie wyszkolonych asesorów, by umożliwić jak najbardziej obiektywną ocenę.

Podsumowanie: 

OŚRODEK OCENY AC OŚRODEK ROZWOJU DC
Celem jest selekcja Celem jest rozwój – wyłonienie Hi Potential
Realizowany wobec Uczestnika Realizowany przez Uczestnika
Metodą jest test i brak informacji zwrotnych Metodą jest samoocena i opinia obserwatora
Informacje o ćwiczeniach są tajne Informacje o ćwiczeniach są jawne
Właścicielem informacji jest organizacja Właścicielem informacji jest Uczestnik
(i organizacja)
Trwa 1 dzień Trwa 2-3 dni
3-5 kompetencji 6-8 kompetencji

Copyright ©2017 Personia Marta Woźny-Tomczak | Polityka Prywatności