Portfolio

Prezes Zarządu Osiedla Sp. z.o.o. (Allcon Osiedla)

„Wysoko oceniamy jakość świadczonych usług, dobrą znajomość obszaru działania, a także przygotowanie merytoryczne zaprezentowane podczas całego procesu rekrutacji. (…) Elastyczne podejście do naszych oczekiwań oraz współpraca na najwyższym poziomie pozwalają nam rekomendować usługi świadczone przez firmę Personia, która okazała się partnerem godnym naszego polecenia.”

Copyright ©2017 Personia Marta Woźny-Tomczak | Polityka Prywatności