Portfolio

Menedżer Projektu ACK (AWFiS Gdańsk)

„Akademickie Centrum Karier Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku rekomenduje firmę Personia jako solidnego i profesjonalnego partnera do współpracy.W trakcie kilkumiesięcznej, i owocnej współpracy firma Personia przeprowadziła dla studentów i absolwentów AWFiS Gdańsk 21 szkoleń, co łącznie daje sumę 106 godzin szkoleniowych. (…) Program szkoleń został opracowany i dostosowany adekwatnie do potrzeb i poziomu grup szkoleniowych. Uczestnicy szkoleń wysoko ocenili ich poziom merytoryczny, a także pracę trenerów pod kątem przygotowania merytorycznego, umiejętnego porozumiewania się oraz utrzymywania przyjaznej atmosfery.”

Copyright ©2017 Personia Marta Woźny-Tomczak | Polityka Prywatności