Portfolio

Kierownik ds. Projektów Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości

„Pani Marta Woźny-Tomczak przeprowadziła dla Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości 6 ośmiogodzinnych szkoleń z zakresu „Metody wywierania wpływu w biznesie” (…) Średnia ocen ze szkoleń wyniosła 5,6 w 6-cio stopniowej skali, gdzie 6 jest najwyższą oceną. Poziom wiedzy, kompetencje i umiejętności trenerskie Pani Marty Woźny-Tomczak zostały ocenione bardzo wysoko. Z pełną odpowiedzialnością polecam ją jako trenera.”

Copyright ©2017 Personia Marta Woźny-Tomczak | Polityka Prywatności