Portfolio

Dyrektor Finansowy Currenda

Szkolenie miało na celu zbudowanie relacji interpersonalnych między pracownikami, zwrócenie uwagi na precyzyjny przepływ informacji oraz wzmocnienie współpracy i kooperacji zespołowej. W związku z integracyjnym charakterem całego wyjazdu, trenerki perfekcyjnie dopasowały formę szkolenia i przeprowadziły je w nieformalnej atmosferze zabawy, co nie umniejszyło zawartości wiedzy merytorycznej przekazanej podczas szkolenia. Praktyczne ćwiczenia i ich różnorodność wpłynęły bardzo pozytywnie na nastrój pracowników i rozweseliły atmosferę – każdy pracownik był angażowany w proponowane ćwiczenia i biorąc w nich udział budował relacje i aktywnie wpływał na ich pozytywne rozwiązanie. Zadania były niestandardowe, co podkreśliło kreatywność trenerek oraz profesjonalne i indywidualne podejście do przygotowania tego szkolenia. Pracownicy zostali zmotywowani w sposób naturalny, poza tym różnorodność charakterów, stanowisk oraz wieku wśród pracowników podkreśliła tylko, że w jedności siła.
Jesteśmy bardzo zadowoleni z przeprowadzonego szkolenia, profesjonalizmu pań trenerek oraz efektów jakie to szkolenie pozostawiło. Jesteśmy pewni, że przy następnym wyjeździe skorzystamy ponownie z usług firmy Personia, która godnie zapracowała sobie na dobrą opinię

Copyright ©2017 Personia Marta Woźny-Tomczak | Polityka Prywatności