fbpx

Portfolio

Dyrektor Biura Informatyki Urzędu Miejskiego w Gdańsku

W dniu 30 września 2016 roku Pani Anita Łazuta z firmy Personia poprowadziła warsztaty po tytułem Automotywacja jako Podstawa Efektywności w Działaniu dla Biura Informatyki Urzędu Miasta w Gdańsku.
Tematyka warsztatów obejmowała zagadnienia z zakresu: analizy potencjału, czynników i technik motywacji, praw motywacji oraz wyznaczania skutecznych celów.
Warsztaty zawierały część informacyjną oraz praktyczną. Zostały one przeprowadzone sumiennie, co wpłynęło na pozytywną atmosferę oraz integrację uczestników.
Możemy zapewnić, że jest to firma elastyczna, dopasowująca się do potrzeb klienta.

Copyright ©️2022 Personia Sp. z o.o.