Coaching osobisty

Coaching osobisty pomoże Ci uporządkować swoje życie i dokonać w nim twórczej zmiany. Zmiany, która czasem nie była możliwa przez wiele lat, a tkwiła gdzieś głęboko bez możliwości urzeczywistnienia.

Czasem przez wiele miesięcy czy lat – nie potrafiąc powiedzieć czemu – podążamy ścieżką niekorzystną dla nas samych – czy to w relacji z innymi czy z sobą samym. Coaching osobisty odnajduje w Tobie mocne strony i uwalnia siły, które zmieniają nie tylko nawyki czy sposób postrzegania nas przez innych, ale i całe życie. Dzięki coachingowi zarówno życie, jak i siebie można poznać na nowo!

Przykładowe kwestie, którymi możemy się wspólnie zająć:

  • Jak skutecznie komunikować się z innymi, aby być dobrze rozumianym?
  • Co zrobić, by zachować równowagę pomiędzy życiem zawodowym i osobistym?
  • Jak radzić sobie z emocjami?
  • Co zrobić by być bardziej asertywnym w kontaktach z bliskimi i znajomymi
  • Jak poznać swoje mocne strony i wykorzystać je w praktyce?
  • Jak podnieść efektywność swoich działań?
  • Jak budować pewność siebie i radzić sobie z nieśmiałością?

Dojeżdżamy do Klientów na terenie Trójmiasta. Opłata zależy od miejsca docelowego spotkania.

Usługa dostępna jest również w formie telefonicznej i online.

Copyright ©2017 Personia Marta Woźny-Tomczak | Polityka Prywatności