Coaching

Zaczynamy zmiany od zaraz, ale wprowadzamy je w bardzo przemyślany sposób.

 

Coaching to proces zmian. Jego głównym celem jest wspieranie i wzmacnianie Klienta na drodze do samodzielnego realizowania zaplanowanych przez niego celów. W trakcie całego procesu Klient pracuje i korzysta z własnych zasobów i wypracowanych wniosków.

 
Jest to proces pozwalający na doskonalenie kompetencji w obszarze, który Klient uzna za istotny.  W ten sposób ma on możliwość stać się tym, kim chce i być w tym najlepszym. Jednocześnie jest to dla Klienta okazja do odkrycia drzemiącego w nim potencjału, niekiedy zapomnianego.
 
Coaching prowadzony jest w oparciu o partnerskie relacje oraz wzajemne zaufanie. Jest procesem rozwojowym, skupionym wokół jasno określonych przez Klienta celów.
   
Coaching warto rozważyć, gdy:

 • Dążysz do rozwoju osobistego lub zawodowego w danym obszarze
 • Czujesz, że stoisz w miejscu i nie wiesz, co zrobić
 • Brakuje Ci motywacji do pracy i działania
 • Chcesz zmienić dotychczasowe nawyki i zachowania
 • Planujesz wzmocnić swoją pozycję zawodową
 • Przygotowujesz się do zmiany zawodowej
 • Twoje dotychczasowe działania nie przynoszą rezultatów
 • Czujesz się wypalony, przemęczony i potrzebujesz wzrostu energii

 
Efekty:

 • Dokonanie zmian na lepsze!
 • Sprawniejsze pokierowanie swoim życiem – zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej
 • Większa motywacja i kreatywność w działaniach
 • Lepsze wykorzystanie Twojego potencjału
 • Zwiększenie zadowolenia z pracy
 • Poprawa jakościowa relacji z innymi

Copyright ©2017 Personia Marta Woźny-Tomczak | Polityka Prywatności